Hoofdluis

Op de Diedeldoorn is men het erover eens dat de school luisvrij moet worden gehouden. De luizenbrigade op de Diedeldoorn is samengesteld uit ouders. In de brigade is één van de ouders aanspreekpunt/coördinator, ...Vacature....; zij coördineert de activiteiten van de brigade in overleg met de directie. De ouders komen uit de groep van het kind en worden geworven via persoonlijke benadering. De brigade controleert op de eerste woensdag na elke vakantie middels een ronde langs alle groepen. De controles vinden onder schooltijd plaats in de hal van de school.