GGD

De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt scholen verschillende diensten aan voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het zorgteam, logopedie en vaccinaties. Leerlingen die op de basisschool zitten worden twee keer in die periode gezien door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). In groep 2 door de schoolarts en in groep 7 door de jeugdverpleegkundige. Een logopedische screening vindt plaats in groep 1 of 2 door de logopediste. 

Meer informatie over de GGD kunt u vinden op onze website en via www.ggddrenthe.nl