Verkeerscommissie

Verkeerscommissie
Op de Diedeldoorn hebben wij een verkeerscommissie, bestaande uit leerkrachten en ouders. De verkeerscommissie regelt verkeersprojecten voor alle groepen van de school (samen met VVN), werken aan een verkeersveilige schoolomgeving, hebben contact met de gemeente en de overige basisscholen in de Rietlanden om de verkeerssituatie zo optimaal mogelijk te krijgen, coördineren het verkeersexamen, etc.

Verkeersafspraken rondom school
Aangezien het voor kinderen veiliger is en er weinig parkeerruimte is, stimuleren wij de kinderen om lopend of fietsend naar school te komen.
Juist in het verkeer is het gedrag van ouders erg belangrijk. Wij hebben een voorbeeldfunctie en willen er daarom op wijzen extra alert te zijn op uw gedrag in en rondom het verkeer (ook bij het parkeren).
Veiliger verkeer begint bij onszelf!

* het stallen van fietsen
Op het plein zijn vakken aangegeven waar de kinderen hun fiets kunnen plaatsen. Het is de bedoeling dat de fietsen per groep netjes aangesloten naast elkaar worden neergezet. Ook voor de ouders is er een gedeelte op het plein aangewezen waar zij hun fietsen kunnen stallen.

Voor alle groepen geldt te allen tijde dat er niet gefietst mag worden op het schoolplein.

* parkeerbeleid voor auto's
Voor het parkeren van auto's verwijzen wij naar de parkeerplaatsen richting het Valkenveld. Dat betekent dat u een eindje moet lopen om bij de onderbouwingang te komen. Het is verplicht om de auto's in de vakken te parkeren. Als er auto's op het gras of buiten de vakken worden geparkeerd, riskeert u een boete.  Bij de bovenbouwingang is er een beperkt aantal parkeerplaatsen aanwezig, als die plaatsen vol zijn, verwijzen we u door naar verderop in de Boskraai.