Continurooster

Alle leerlingen eten tussen de middag op school. Dit gebeurt in de eigen klas met de eigen leerkracht. De leerlingen nemen hun eigen brood en beker drinken mee. De middagpauze duurt 45 minuten, waarvan de leerlingen 15 minuten gezamenlijk eten en 30 minuten buiten spelen. Bij slecht weer, spelen de leerlingen in hun eigen klas. 

Over het eten in de klas zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • voor het eten wassen alle leerlingen hun handen
  • tijdens het eten blijven de leerlingen op hun stoel zitten
  • de leerlingen praten niet met volle mond
  • als de leerlingen klaar zijn ruimen ze zelf hun spullen op.

Wij zijn voorstander van gezond eten! Wij stellen het dan ook op prijs als onze leerlingen een gezond gevulde lunchtrommel mee naar school nemen.

U kunt hierbij denken aan:

  • boterhammen met hartig
  • boterhammen met zoet
  • beker met drinken, bij voorkeur geen pakjes
  • fruit.