Schoolondernemingsplan

De Diedeldoorn bestaat sinds 1987. Gelukkig zijn we niet stil blijven staan in de tijd en zijn we steeds doorontwikkeld in onze manier van onderwijs geven. Wat wel gebleven is: onze identiteit. We zijn en blijven een Katholieke basisschool die op basis van de waarden en normen die we meenemen vanuit ons geloof de kinderen begeleiden naar een nieuwe toekomst.

Dat deze toekomst nog niet geheel helder is, mag duidelijk zijn. Onze omgeving en de huidige maatschappij zijn immers continu in ontwikkeling. Wat vandaag nieuw en modern is, kan morgen alweer achterhaald zijn. We leiden kinderen op voor beroepen die er nu nog niet zijn, maar over tien, wellicht vijftien jaar wel. Dat vraagt iets van het onderwijs.

In dit ondernemersplan willen we u schetsen hoe wij ons onderwijs de komende vier jaar willen aanpassen. Hoe wij streven naar gepersonaliseerd en digitaal onderwijs daarbij gebruik makend van de nieuwste toepassingen die de ICT ons biedt en hoe we leerkrachten en leerlingen hierin zullen begeleiden.