Identiteit

De Diedeldoorn is een katholieke school, waarin de brede ontwikkeling en vorming van kinderen een belangrijk uitgangspunt is.

Het is geen school voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor alle kinderen.

Onze identiteit komt tot uiting in de wijze waarop we met elkaar omgaan. Vanuit een gezamenlijke katholieke achtergrond hebben we onze normen en waarden geformuleerd en dragen deze door ze voor te leven over aan onze leerlingen.