Geloof

Bij de invulling van onze katholieke identiteit maken wij gebruik van de methode Trefwoord. D.m.v. Trefwoord willen we kinderen iets meegeven, nl datgene wat vanuit levensbeschouwelijke verhalen en tradities van waarde kan zijn voor de identiteitsontwikkeling van kinderen. Hierdoor worden vaardigheden ontwikkeld om met die verhalen om te gaan, gericht op het maken van eigen keuzes. Ook leren we kinderen om te gaan met elkaar, met je omgeving en met de wereld en dat je hierin ook een eigen verantwoordelijkheid hebt.

Enkele keren per jaar worden er vieringen gehouden waarbij de katholieke traditie wordt uitgedragen. Deze vieringen vinden op school plaats.De kerstviering is heel speciaal: deze vieren we in de kerk, samen met ouders en belangstellenden. De pastor is bij deze viering aanwezig.