Over ons

Wij bieden de kinderen eigentijds onderwijs in een sterk pedagogisch klimaat.
De onderlinge relaties tussen leerlingen, ouders, team en samenleving vinden wij een belangrijk kernwaarde in ons onderwijs. Dit blijkt uit de sterk sociaal-emotionele omgeving die de school is.

Ons onderwijs is vernieuwend, waarbij we aandacht willen besteden aan ieder kind (gepersonaliseerd leren).

Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden. De technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan (o.a. op de arbeidsmarkt) en vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenoemde 21 st century skills. Naast taal, rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ICT geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw.

Wilt u verdere informatie over onze school of wil u de school graag bezichtigen, bel of mail dan gerust voor een afspraak. Tel. 0591-632020.

Met vriendelijke groet, het team van de Diedeldoorn.