Schooladviescommissie

Een van de oudergeledingen van de Diedeldoorn is de Schooladviescommissie (SAC).
 
De SAC is een goed voorbeeld van hoe de betrokkenheid van ouders op de Diedeldoorn is georganiseerd. De SAC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Ze doen dat in ieder geval door circa 6-8 keer per jaar met de directie rond de tafel te zitten op basis van een van te voren (zelf) samengestelde agenda.

Agenda punten waar dan o.a. over gesproken worden hebben vooral te maken met onderwijskundige zaken, de (katholieke) identiteit van de school, personeelsbeleid, financiële zaken en beleidszaken.

Onze SAC bestaat uit:
Voorzitter: Nico Eissing
Secretaris: Miranda Broekstra

Lid: Ruud Bloemsma

Lid: Saskia de Jong

Lid: Silvia Reurink