Medezeggenschapsraad

Uit de ouders en het team zijn vertegenwoordigers gekozen, die samen de medezeggenschapsraad vormen. Zij hebben medezeggenschap middels advies of instemming over zaken betreffende de school. De MR vergadert samen met de SAC en de directeur.

Onze MR bestaat uit:

Namens het team:

  • Fleur de Jonge
  • Anouk Boender

Namens de ouders:

  • Evelyn Wesseling
  • Eric Gerrits

De MR is te bereiken via het emailadres: mr.rkbdediedeldoorn@gmail.com