Leerplicht & verlofregeling

Verlof, buiten de reguliere vakanties om, moet bij de directeur worden aangevraagd. Hierbij verwijs ik u naar de informatie m.b.t. leerplicht op de website van de stichting.

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf de eerste maand na de vijfde verjaardag en duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert onder andere of kinderen tot 18 jaar naar school gaan. Is een kind niet ingeschreven, komt een leerling vaak te laat of is er veel ziekteverzuim? Dan meldt de school dit bij de gemeente. Ook ouders kunnen bij de gemeente hier melding van maken. De leerplichtambtenaar nodigt de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers uit om langs te komen. Soms gaat de ambtenaar op huisbezoek. De leerplichtambtenaar helpt een oplossing te vinden als er op school of thuis problemen zijn. Voor meer informatie: https://gemeente.emmen.nl/ondersteuning-inkomen-en-werk/jeugd