In 2014 heeft KBS De Diedeldoorn deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 85548 ouders en verzorgers van 1254 scholen.

Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 65 van de 108 ouders deelgenomen. Dat is een responspercentage van 60%. Deze 65 ouders/respondenten hebben de peiling voor 85 leerlingen ingevuld. Hiervan zaten 40 leerlingen in de bovenbouw en 45 leerlingen in de onderbouw.