Muziek

Impuls muziekonderwijs.

Op de Diedeldoorn hechten we veel belang aan muziekonderwijs. Dit jaar zijn we gestart om het muziekonderwijs een nieuwe impuls te geven.
Muziekonderwijs heeft een positieve invloed op de hersenontwikkeling en concentratievermogen van kinderen. Ook ondersteunt muziek het geheugen en het geconcentreerd luisteren. En bovendien, misschien wel het belangrijkste, muziek maken geeft ontzettend veel plezier!
Het geven van goede muzieklessen is belangrijk en we zijn als school bezig om ons hier in te ontwikkelen.
Dit doen we door als leerkrachten een training te volgen in het geven van goede muzieklessen.
Er komt een professionele muziekleerkracht voorbeeldlessen en coachingslessen geven in de verschillende groepen.
In groep 4 krijgen de leerlingen het hele jaar door klassenmuziek van een professionele muziekleerkracht.
We hebben nieuwe moderne muziekinstrumenten aangeschaft zodat we de lessen in de groepen zo aantrekkelijk en actief mogelijk kunnen maken.
We gaan werken met een nieuwe digitale leerlijn voor muziek waarin moderne liedjes en werkvormen centraal staan.
We halen professionele muzikanten in school om workshops te geven aan de leerlingen en we willen de kinderen de mogelijkheid gaan bieden om buiten schooltijd ook met muziek bezig te kunnen zijn.
Al met al zult u de komende tijd veel muziek kunnen horen binnen de muren van de Diedeldoorn.