Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur op de Diedeldoorn.

Op onze school hebben we een uitgebreid programma van kunst en cultuuractiviteiten. Dit is vastgelegd in een beleidsplan en komt dus structureel aanbod in ons onderwijsprogramma.
We proberen alle kinderen in aanraking te laten komen met verschillende vormen van kunst, dit doen we door veel verschillende soorten activiteiten en werkvormen aan te bieden.
We maken uitstapjes naar musea, theatervoorstellingen, tentoonstellingen of instellingen die cultureel erfgoed aanbieden.
We halen kunstenaars in school die workshops aanbieden en met de kinderen aan de slag gaan met verschillende vormen van kunst zoals: beeldende kunst, drama of muziek en dans.
We vinden dat kunst en cultuur een wezenlijk onderdeel is van ons lesprogramma en we laten deze activiteiten ook zoveel mogelijk aansluiten bij het reguliere onderwijsaanbod.
Door het schooljaar heen bieden we ook binnen de school verschillende mogelijkheden voor kunst en cultuur aan. Dit doen we door 2 keer per jaar een periode van een aantal weken te werken met workshops in de vorm van "ateliers". De leerlingen uit de bovenbouw kunnen kiezen aan welke techniek of werkvorm ze willen deelnemen, de leerlingen van de onderbouw rouleren deze weken met de verschillende activiteiten. Hierbij kun je denken aan activiteiten als: koken, dans, drama, knutselen en techniek.
Elk jaar houden we op school een kunstweek waarin een bepaalde vorm van kunst centraal staat. Door de hele school wordt in deze week extra aandacht besteed aan deze vorm van kunst en dat sluiten we af met een presentatie van de leerlingen en een kunstmarkt.
In de groepen staat wekelijks muziek, handvaardigheid en tekenen op het rooster. De kinderen zijn vaak heel trots op hun werkstukken en deze worden dan ook altijd een tijdje opgehangen of neergezet in de gangen of de klas zodat ouders en andere belangstellenden deze kunstwerken kunnen bewonderen.