ICT en iPadonderwijs

Om tot gepersonaliseerd leren te komen maken we gebruik van iPads in ons onderwijs. We maken gebruik van iPads bij diverse vakken, zoals rekenen (Snappet en Rekentuin), begrijpend lezen (Nieuwsbegrip), Engels en Wereldoriëntatie. Door gebruik te maken van iPads als hulpmiddel, kunnen kinderen de lesstof op eigen niveau en in eigen tempo eigen maken. De leerkracht heeft hierin veel meer de rol van coach i.p.v. lesgever.

 

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius

  • iPad servicenummer: 0597-743100 


>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl