De Diedeldoorn is in het bezit van "Het Drents Verkeersveiligheidslabel".

(DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaat geven in het schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op de school. De ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria:

1. Op school wordt bij voorkeur gewerkt met een actueel verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.

2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.

3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er is bijvoorbeeld een verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.

4. De schoolomgeving is verkeersveilig.

5. Verkeersedicuatie is opgenomen in het schoolplan.

Op de Diedeldoorn hebben we een verkeerscommissie bestaande uit ouders en leerkrachten.