Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Onze missie:

Het stimuleren van kwalitatief goed vreemde talenonderwijs en internationale oriëntatie aan onze leerlingen, waardoor zij 21e-eeuwse vaardigheden leren. Zo kunnen zij effectief communiceren, leren, werken en leven met iedereen in onze wereld en zijn zij toegerust op een toekomst waarin een internationale samenleving vanzelfsprekend is.

Hoe doen wij dit?

Door vanaf groep 1 Engels aan te bieden willen wij de leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met deze taal om zo optimaal te kunnen deelnemen aan onze huidige en toekomstige samenleving. Er wordt tot groep 5 alleen aandacht besteed aan luister- en spreekvaardigheid. Vanaf groep 5 wordt er ook gewerkt aan de lees- en schrijfvaardigheid.

Op onze school krijgen de leerlingen vanaf groep 1 minimaal 60 minuten per week Engels. In de groep 1 tot en met 4 gebruiken we hiervoor de methode iPockets, in de groepen 5 tot en met 8 gebruiken we Big English.

Daarnaast werken we vanaf groep 5 met Words&Birds; kinderen oefenen hierbij online op hun eigen niveau Engels. De leerlingen hebben allemaal hun eigen inlogcodes en kunnen op deze manier ook thuis met Words&Birds oefenen.

Via eTwinning-projecten werken onze kinderen samen met kinderen in het buitenland.

EarlyBird school:

Vanaf juni 2016 is de Diedeldoorn erkend als officiële “Early Bird”school in wording. We hebben 2 sterren behaald. Om te voldoen aan alle eisen voor volledige erkenning (drie sterren) moet de school voldoen aan een bepaald aantal voorwaarden:

  • In elke groep wordt minstens 60 min. per week gereserveerd voor lessen/activiteiten in het Engels.
  • Er is sprake van een ononderbroken leerlijn.
  • Engels is doel- en voertaal voor CLIL (Content Language Integratred Learning, ofwel… lessen in het Engels)
  • CLIL wordt in de bovenbouw ingevoerd naast het vak Engels.
  • Het schoolprogramma Engels is te vinden in de schoolgids.
  • De leerkrachten beheersen Engels op voldoende niveau. ·
  • De school organiseert internationale activiteiten die de ontwikkeling van het Engels ondersteunen.

We werken enthousiast verder aan de bovengenoemde voorwaarden met als doel om in 2018 het volledige keurmerk te behalen.

Schoolgids, -plan en taalbeleid.

Zowel in de schoolgids als in het schoolplan is de keuze voor Vroeg Engels uitvoerig beschreven. Ook in de nieuwsbrief wordt er regelmatig plaats ingeruimd voor het Engels.

Deskundigheid van de leerkrachten

Alle leerkrachten hebben de nascholingscursus “ Classroom English” van Hogeschool Windesheim gevolgd en afgerond. In deze cursus is aandacht besteed aan eigen taalvaardigheid en het pedagogisch/didactisch handelen. Dit jaar starten alle teamleden met de nascholingscursus “Advanced Classroom English”

In het verleden hebben een aantal teamleden een studieweek gevolgd bij het taleninstituut Pilgrims in Canterbury; ook dit gaan een aantal teamleden deze studie volgen.

Engels heeft een duidelijke zichtbare plek in de school gekregen. In elk lokaal is “an English display” met werk van de kinderen rondom het thema. In de hal is “an English corner” gecreëerd, met leesboeken en Engelse spelletjes.

Taalproblemen en Engels

Voor de ouders van kinderen met een taalprobleem (denkt u aan dyslexie of een andere taalstoornis), is er het goede nieuws dat onze aanpak ook voor uw kind een verrijking kan zijn. Aangezien wij er voor kiezen om het Engels op een speelse manier aan te bieden zal uw kind gewoon mee kunnen komen. Het vroeg starten helpt uw kind ook om in het voortgezet onderwijs beter voorbereid deel te nemen aan het vreemde talen onderwijs.