Wetenschap en Techniek

Op school wordt gewerkt aan het opzetten van een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek: Talent, Techniek en Energie. De leerlijn is ontwikkeld door Bètapunt Noord; een samenwerkingsverband van scholen, besturen en bedrijven om het bètatalent van kinderen te stimuleren. TT&E gaat uit van activerende didactiek en kiest daarbij voor onderzoeken en ontwerpen door leerlingen en sluit aan bij TalentenKracht.

In TT&E wordt veelvuldig gebruik gemaakt van onderzoekend en ontwerpend leren, waarbij een vaste structuur in de vorm van een stappenplan wordt gehanteerd. Een stappenplan steunt de leerlingen bij het zelfstandig werken aan opdrachten. Bij onderzoekend en ontwerpend leren wordt uitgegaan van die zelfstandigheid. De leerlingen leren door zelf te onderzoeken en te ontwerpen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen zelfstandig onderzoek uitvoeren op grond van (eigen) onderzoeksvragen en oplossingen ontwerpen voor geconstateerde problemen of eigen ideee╠łn. Het is een onderwijsstrategie die sterk een beroep doet op de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

Wij bieden dit aan in lessen, ateliers, projecten en in een doorgaande lijn in alle groepen. Wij  motiveren de leerlingen op onderzoek uit te gaan, nieuwsgierig te zijn, problemen te signaleren en deze op te lossen

3D Kanjers

Wij hebben meegedaan met: 3Dkanjers Experience:  Unieke leerlijn waarin de leerlingen de 3D-printer ook zelf gebouwd hebben. De 3D-printer kan nu voor verschillende projecten gebruikt worden Het stimuleert de talentontwikkeling van onze leerlingen. Activiteiten met wetenschap en techniek op school maken leerlingen nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid en positieve ervaringen zijn de basis voor interesse en talentontwikkeling.