01-09-2016

Startviering nieuw schooljaar

Dit jaar is het thema dat mensen verschillend zijn, maar toch ook hetzelfde kunnen zijn. Dit kan verwarrend zijn, maar uiteindelijk kunnen we elkaar verstaan. De eerste twee weken zal dit thema verder uitgewerkt worden in de klas bij het starten van de dag aan de hand van onze godsdienstmethode Trefwoord.