23-05-2017

Nieuw: Eindtoets Engels in groep 8!

 

Dit schooljaar maken de leerlingen van groep 8 voor het eerst de “IEP Eindtoets Engels”.
Deze IEP Eindtoets Engels is nieuw in Nederland en sinds vorig schooljaar beschikbaar voor basisscholen.
Het is een digitale, adaptieve toets die de leerlingen test op drie deelvaardigheden:
- woordenschat
- begrijpend luisteren
- begrijpend lezen
De toets is volledig Engelstalig.
Omdat we op de Diedeldoorn sinds een aantal jaren Engels geven vanaf groep 1 (vvto-Engels*) vinden we het belangrijk om te weten wat de eindopbrengsten zijn.
De analyses kunnen we gebruiken om ons eigen vvto-Engels beter in te richten, daarnaast kunnen we samen met het voortgezet onderwijs zoeken naar een goede
aansluiting in het vervolgonderwijs.
De eindtoets geeft ons:
- inzicht in opbrengsten van ons onderwijs Engels
- inzicht in het startniveau voor het voorgezet onderwijs (ERK**)
- extra informatie bij de onderbouwing van het schooladvies bij tweetalig onderwijs.

Engels is een kernvak in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat groep 8 leerlingen over een paar jaar een voldoende moeten halen voor het eindexamen Engels.
Het is dus van belang dat zij goed voorbereid de basisschool verlaten!
Doordat onze leerlingen vvto-Engels krijgen, stromen ze vaak op een hoger niveau uit naar het voortgezet onderwijs.

* vvto = vroeg vreemde talen onderwijs
** ERK = De ERK-niveaus zijn een objectieve indeling in taalniveaus die ook in
het voortgezet onderwijs wordt (h)erkend, opgesteld door de Raad van Europa.