19-05-2016

Inspectierapport

Inspectierapport 
Op 22-03-2016 heeft de Inspectie van het Onderwijs een Kwaliteitsonderzoek gedaan op onze school.Hieronder een samenvatting van de belangrijkste oordelen:k.b.s. De Diedeldoorn heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

• De eindresultaten voor de kernvakken zijn voldoende.

• De school biedt de leerlingen een aanbod waarbij de ontwikkeling van

  leerlingen in de breedte wordt gestimuleerd.

• De leraren volgen en analyseren de ontwikkeling van de leerlingen.

• De leerlingen werken taakgericht en hebben veel inbreng in hun

  leerproces.

• Het schoolklimaat is prettig en ondersteunend.

• De school heeft zicht op haar eigen kwaliteit en werkt planmatig aan

  verbeteringen.

• Ouders zijn tevreden over de school en worden betrokken bij de

  kwaliteitsontwikkeling.

Het totale onderzoeksrapport is hier op de website te vinden:

http://www.diedeldoorn.nl/onze-school/schooldocumenten/inspectierapport