25-10-2016

De Leerling-adviescommissie

Wij betrekken onze leerlingen in het onderwijs en de LAC levert hieraan een bijdrage. Met het houden van vergaderingen komen leerlingen op een effectieve en aansprekende manier in aanraking met burgerschapsvorming in de basisschool. De rol van de vertegenwoordigers van de commissie is: mening geven, adviezen uitbrengen en debatteren.

De LAC bestaat uit leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 8. Groep 1 Nora , groep 2 Ilse , groep 3 Nick , groep 4 Jill , groep 5 Lois, groep 6 Dominiek , groep 7 Jort, groep 7 Yanos, groep 8 Nick. Een kind zit maximaal 1 schooljaar in de leerling adviescommissie. Een leerling (Nick) van groep 8 is voorzitter van de LAC. Hij zorgt samen met juf Karen dat de agenda wordt opgesteld en wordt verspreid. Leerkrachten bereiden de LAC voorafgaand aan een bijeenkomst in de klas voor met de kinderen.

Daarnaast kan er input komen vanuit ouders (SAC of MR) of het team. De commissie kan ook leerkracht(en), de directie en/of ouders uitnodigen en andersom. Binnenkort zijn de LAC- notulen te lezen op onze website.