01-03-2017

Aswoensdag

Aswoensdag,
de eerste dag na Carnaval, is de eerste dag van de veertig
dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen
(zondagen niet meegerekend). Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop de
gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij
berouw voor hun begane zonden. Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis.

Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan
Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober, er wordt
alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnert de katholieken
aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn
doorbracht zonder eten en drinken.

Als school doen wij ook dit jaar mee aan de Vastenactie. Dit jaar over het project
in El Salvador. Alle groepen krijgen vanaf deze week wekelijks een les bij dit
project.