19-05-2017

Certificaat Classroom English Advanced

Dit schooljaar heeft het team de cursus 'Classroom English Advanced' gevolgd.   In iedere bijeenkomst werd aandacht besteed aan de eigen taalvaardigheid.  Ook was er veel aandacht voor CLIL-lessen. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning: een manier van onderwijs waarin het doceren van vakinhoud en van een vreemde taal tegelijkertijd gebeurt, bijvoorbeeld bij geschiedenis of aardrijkskunde. Het voordeel hiervan is dat de beschikbare tijd voor Engels verruimd wordt, zonder veel tijd voor andere vakken in te leveren. 

Deze week mochten de juffen hun certificaat in ontvangst nemen!