28-08-2016

EarlyBird-school in wording! ⭐️⭐️

Diedeldoorn: Predicaat EarlyBird-school in wording!   ⭐️⭐️
Een EarlyBird school is een erkende school met een speciaal keurmerk, 
voor scholen die goed Engels onderwijs geven vanaf groep 1. 
De invoering van EarlyBird gaat niet van de ene dag op de andere. 
Er is een volledig Kijkwijzer-traject dat moet worden doorlopen. Als er voldaan wordt aan alle eisen van de EarlyBird-standaard wordt de school aangeduid met drie sterren. 
Momenteel zijn er in Nederland  47 volledig gecertificeerde EarlyBird-scholen (3 sterren), 61 EarlyBird-scholen in wording (2 sterren) en ongeveer 300 scholen in de eerste fase (1 ster).
Op 23 juni 2016 heeft onze school een eerste visitatie gehad. Een spannende dag waar we lang naar hebben toegewerkt! 
We zijn dan ook heel trots dat we nu twee sterren achter onze naam mogen voeren! 
Diedeldoorn:       
We hebben een aantal aanbevelingen gekregen en als het definitieve rapport binnen is gaan we hard aan het werk om onze derde ster te verdienen. Een van de aanbevelingen is bijvoorbeeld het zichtbaar maken van de opbrengsten via portfolio en een Eindtoets Engels. 
Daarnaast het verder uitwerken van internationalisering (uitwisselingen met kinderen en scholen in het buitenland).
In schooljaar 2017-2018 hopen we dan na een tweede visitatie helemaal te voldoen aan alle eisen van de standaard en een volledig keurmerk te krijgen. 
Voor meer informatie: www.earlybirdie.nl