13-04-2016

Early English: Beyond Borders!

Het team heeft de Conferentie "Early English: Beyond Borders!"  bezocht.
Deze conferentie stond in het teken van internationalisering in het basisonderwijs.
Internationaliseren in ons onderwijs is samen met de kinderen 'over grenzen heenkijken' zodat hun wereld wordt vergroot.
Door kinderen op jongen leeftijd te laten kennismaken met de internationale en interculturele samenleving krijgen zij een breder perspectief en worden ze toegerust op het functioneren in deze samenleving. Kennis van vreemde talen opent de deur naar andere landen en is een basisvoorwaarde voor een goede en effectieve omgang met andere culturen. Op de Diedeldoorn geven wij daarom Engels vanaf groep 1.